Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergenlerin gelişimsel dönemde ortaya çıkabilecek duygusal ve davranışsal problemlerin fark edilmesi ve çözüme kavuşturulabilmesi için bir uzmandan destek almak oldukça önemlidir. Çocuklarla gerçekleştirilen terapi süreci, çocuğun dünyasının anlamlandırılması ve yaşadığı zorluklarla baş edebilme becerisi kazandırmayı hedefler. Ergenlik dönemi çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecidir. Bu süreçte kişi fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal olarak çok hızlı değişime uğrar. Bu nedenle kişi tüm bu değişimlere uyum sağlamaya çalışırken bazı problemler yaşayabilir. Çocuk ve ergen danışmanlığında terapi sürecine aileyi de dahil ederek ailenin ve ev ortamının yeniden yapılandırılması sürece olumlu katkı sağlar.

 

Çocuk Terapisinde Destek Verilen Alanlar;

* Kardeş kıskançlığı

* Öfke kontrolü

* Tırnak yeme

* Okul uyum problemleri

* Ayrılık kaygısı

* Alt ıslatma

* Yeme sorunları

* Uyku sorunları

* Kaygı ve korku

* Okuma bozukluğu

* Öğrenme güçlüğü

* Tik

* Parmak emme

* Çocukluk çağı mastürbasyonu

* Davranış problemleri

* Saldırganlık

* Ağlama nöbetleri

 

Ergen Terapisinde Destek Verilen Alanlar;

* Dikkat eksikliği

* Sınav kaygısı

* Uyum sorunları

* Öfke problemi

* Motivasyon eksikliği

* Depresif duygu durumu

* Akademik başarısızlık

* İçe kapanıklık

* Aileyle yaşanan problemler

* Davranış problemleri

Danışan Yorumları


0553 810 23 70

Beylikdüzü Psikolog- Uzman Klinik Psikolog Mehtap Ayyıldız

Uzm. Klinik Psikolog Mehtap Ayyıldız

İletişim